Waterrecycling

Waterrecycling

Duurzame watertechnologie dankzij (afval-)waterrecycling van EnviroChemie bespaart industriële ondernemingen energiekosten en hulpbronnen.

Waterrecycling met EnviroChemie – Duurzame watertechnologie

Proceswater en afvalwater zo behandelen dat waterrecycling mogelijk wordt, wint in industriesectoren alsmaar meer aan belang. Door doelgerichte maatregelen worden daarbij enerzijds hulpbronnen ontzien, anderzijds wordt een waardevolle bijdrage aan de energiewinning geleverd, waardoor de onderneming op zijn beurt kosten bespaart. EnviroChemie bouwt als specialist met jarenlange ervaring recyclinginstallaties voor afvalwater voor industriële ondernemingen uit verschillende branches, en installeert deze in industriële installaties over de hele wereld.

Waterrecycling van de modernste soort

Het concept voor de behandeling van afvalwater met warmteterugwinning bij de grote wasserij CWS-boco, Duitsland, bestaat bijvoorbeeld in wezen uit een membraanbiologie met daarna geïnstalleerde omkeerosmose. Het van grove stoffen bevrijde afvalwater wordt eerst voor de warmteterugwinning via een warmtewisselaar geleid, voordat het naar de membraanbioreactor stroomt, waar de organische bestanddelen in het afvalwater worden afgebroken. Het water uit de waterrecycling kan weer worden gebruikt voor alle wasprocessen in de wasserij. Het loopt vóór het hergebruik in de wasserij door een warmtewisselaar en wordt voorverwarmd met de door het afvalwater afgegeven warmte-energie.

Conclusie: dankzij de waterterugwinning bespaart de onderneming jaarlijks circa 51 miljoen liter drinkwater. De duurzame watertechnologie reduceert het jaarlijkse energieverbruik eveneens door warmteterugwinning – een kwaliteitsfactor, die een positief effect heeft voor het milieu en op het budget voor energiekosten.

Wend u tot de vaklui van EnviroChemie, wanneer ook u wilt profiteren van professionele waterrecycling, die individueel is afgestemd op de behoeften van uw onderneming.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405