Ultrafiltratie

Ultrafiltratie

Ultrafiltratie wordt in veel verschillende sectoren en branches toegepast voor de reiniging van afvalwater en waterzuivering.

Ultrafiltratie – Veelzijdig membraanprocedé

Ultrafiltratie wordt in veel verschillende sectoren en branches toegepast voor de reiniging van afvalwater en waterzuivering. EnviroChemie is uw partner voor betrouwbare oplossingen voor de duurzame waterzuivering door middel van Envopur® ultrafiltratieprocedé’s.

Dit speciale membraanprocedé dient bijvoorbeeld voor het tegenhouden van biomassa, kan de standtijd van ontvettingsbaden verlengen, wordt ingezet bij de recycling van afvalwater dat ontstaat bij glijlussen, en splitst olie-water emulsies, zoals bijvoorbeeld condensaat afkomstig uit compressoren. Dit zijn maar enkele toepassingsgebieden, waar Envopur® ultrafiltratieprocedé’s kringlopen in het watermanagement economisch en ecologisch zinvol sluiten.

De bijzonderheden van de ultrafiltratie

De ultrafiltratie onderscheidt zich van de microfiltratie in wezen door de grootte van de poriën van het membraan dat wordt ingezet in de modules. De afmetingen van de poriën van het membraan bedragen minder dan 0,1 µm en zijn dus kleiner dan bij de microfiltratie, maar groter dan bij de nanofiltratie.

Nog een onderscheidend kenmerk van de ultrafiltratiemembranen is hun asymmetrische structuur. Het membraanelement bestaat uit een actief scheidende laag met poriën in het submicronenbereik en een steunlaag met open poriën, die een loutere steunfunctie heeft. De membranen bij de microfiltratie daarentegen zijn symmetrisch en bezitten open poriën, waarbij de wijdte van de poriën in het membraanelement niet varieert.

De door EnviroChemie ontwikkelde procedé’s voor de Envopur® ultrafiltratie zijn zo geconcipieerd, dat een doelgerichte afscheiding van ingebrachte vervuilingen gebeurt door het filtratiemembraan en u bij de zuivering van afvalwater respectievelijk water voor industriële of agrarische doeleinden optimale resultaten bereikt.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405