Terugwinning van fosfor

De afgelopen jaren is het thema fosforrecycling alsmaar meer op de wetenschappelijke voorgrond getreden, en met het oog hierop werden tal van procedé’s ontwikkeld.

Terugwinning van fosfaat / fosfor

Het levensnoodzakelijke fosfor in de vorm van ruwe fosfaten is begrensd. Er zijn maar een paar landen met vindplaatsen van fosfaten (zoals bijvoorbeeld Marokko), waarbij ook de kwaliteit van de ruwe fosfaatbronnen in toenemende mate minderwaardiger en de winningsprocessen kostbaarder worden.

De afgelopen jaren is het thema fosforrecycling daarom steeds meer op de wetenschappelijke voorgrond getreden, en met het oog hierop werden tal van procedé’s ontwikkeld. Met de aanpassing van de verordening inzake zuiveringsslib heeft Duitsland een stap in de richting van recycling en terugwinning van fosfor gezet. Op grond van problematische nevenstoffen, geringe fosforvrachten en kostbare processen is de fosforrecycling in industriële toepassingen voor afvalwater nog niet wijdverbreid.

De terugwinning van fosfor zal in de toekomst om milieutechnische redenen en met het oog op hulpbronnen van cruciaal belang zijn. EnviroChemie controleert en evalueert daarom altijd alle (rand-)voorwaarden, om een economisch en ecologisch optimale oplossing voor elke afzonderlijke toepassing te vinden.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405