Proceswater

EnviroChemie levert wereldwijd installaties voor de zuivering van industrieel proceswater, waterrecycling en voor de behandeling van afvalwater.

Zuivering van proceswater in de industrie

EnviroChemie levert wereldwijd installaties voor de zuivering van industrieel proceswater

De Duitse installatiebouwer EnviroChemie levert wereldwijd klimaatvriendelijke en hoogefficiënte installatietechniek voor de zuivering van water en afvalwater uit proceswater, voor waterrecycling en voor de behandeling van afvalwater.

Proceswater in de industrie

In de industrie wordt op de meest uiteenlopende plaatsen in het productie- en verwerkingsproces water ingezet. Voor of na de inzet van het water moet het in de voor het bedrijf vereiste kwaliteiten ter beschikking worden gesteld. Proceswater wordt gezuiverd om het opnieuw te gebruiken (kringloopgeleiding), voor een andersoortig gebruik (bijv. voor de irrigatie van aanplantingen in aride gebieden) of voor de rechtstreekse of onrechtstreekse afvoer.

EnviroChemie ontwikkelt, fabriceert, installeert en exploiteert in opdracht van klanten installaties, waarmee proceswater afgestemd op behoeften, kostenbesparend en milieuvriendelijk behandeld en gezuiverd wordt.

Al naargelang doelstelling worden bij de behandeling van proceswater verschillende procedé’s ingezet om de volgende doelstellingen te bereiken:

  • waterzuivering voor het proces
  • Waterrecycling
  • terugwinning van waardevolle stoffen
  • Behandeling van afvalwater

EnviroChemie zet ultramoderne installatietechniek, ook eigen gepatenteerde procedé’s, in voor de zuivering van proceswater. Al naargelang de eis van de klant worden ofwel afzonderlijke procedé’s of combinaties gerealiseerd.

Beproefde procedé’s voor de behandeling en zuivering van proceswater zijn:

  • chemisch-fysische procedé’s Envochem®
  • drukontspanningsflotaties Flomar®
  • membraanprocedé’s Envopur®
  • biologische procedé’s Biomar®

Het aanbod voor installatietechniek voor proceswater reikt van gestandaardiseerde kleine installaties tot en met individueel geplande grote installaties.

Waterchemie voor hulpbronnenefficiënte zuivering van proceswater

EnviroChemie levert niet alleen uitgekiende procedé’s voor de zuivering van proceswater, maar ook krachtige chemicaliën voor water. Al naargelang de ingezette watertechnologie worden verschillende chemicaliën voor water gebruikt. Met optimaal ingestelde installaties kan het proceswater hulpbronnenefficiënt en zo kostenbesparend worden behandeld. Ook bij oude installaties worden met optimaal geselecteerde en gedoseerde chemicaliën voor water bedrijfskosten verlaagd.

De experts van EnviroChemie staan graag voor een persoonlijk advies te uwer beschikking.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405