Olieafscheider

Naast olieafscheiders biedt EnviroChemie efficiënte en individuele installatiecomponenten voor de grondigere behandeling van oliehoudend afvalwater aan.

In aanvulling tot de olieafscheider – Toepassingsspecifieke oplossingen van EnviroChemie

Olieafscheiders dienen ter bescherming van de riolering tegen verstoppingen door minerale vetten en olies. Het bedrijf van gemeentelijke zuiveringsinstallaties kan door dergelijke stoffen aanzienlijk negatief worden beïnvloed, omdat deze maar moeilijk biologisch kunnen worden afgebroken. De inbouw van olieafscheiders is daarom volgens DIN 1999 resp. DIN EN 858 in bedrijven zoals tankstations of bijvoorbeeld autogarages, in het transportwezen en in de metaalindustrie dwingend voorgeschreven.

De werkwijze van deze installaties voor de behandeling van afvalwater berust op de zwaartekracht: door het verschil in dichtheid drijven minerale olies en vetten op het wateroppervlak. Sedimenten, zoals bijvoorbeeld zand, zetten zich af op de bodem van de ervoor geïnstalleerde of geïntegreerde slibvang.

Vlot bedrijf van de olieafscheider bij juist onderhoud

Olieafscheiders moeten al naargelang aard en hoeveelheid van het voorkomende vuile water worden gedimensioneerd. Om een zekere werking te garanderen moet de inhoud van de olieafscheider halfjaarlijks volledig verwerkt, gereinigd en weer met vers water gevuld worden.

Alternatief kan de exploitant van de installatie – bij geringe vuilvracht – maandelijks de dikte van het slib en de olielaag controleren en documenteren in een bedrijfslogboek. De intervallen waarin de inhoud van de olieafscheider moet worden verwerkt, kunnen dan tot maximaal vijf jaar worden verlengd. Daarna zijn een algemene inspectie en een dichtheidscontrole voorgeschreven. Het volgende mag niet worden afgevoerd:

  • afvalwater dat faecaliën bevat
  • afvalwater met dierlijke of plantaardige olies en vetten

Bij een juist gedimensioneerde olieafscheider en regelmatige verwerking van de inhoud kunnen afvoerwaarden voor koolwaterstoffen van < 20 mg/l worden bereikt. In vele gevallen is de effectiviteit echter verlaagd door reinigingsmiddelen, druk of temperatuur, zodat een verdere behandeling (neutralisatie, neerslaan/uitvlokking, flotatie, filtratie) is vereist. In dit geval dient de olieafscheiding als voorbehandelingstrap. Met de varianten voor inbouw in de grond en de opstelling in gebouwen maakt men een onderscheid tussen twee verschillende bouwwijzen, die ook kunnen worden gecombineerd.

Daarnaast biedt EnviroChemie verscheidene, toepassingsspecifieke oplossingen aan: indien de vetten en olies ook voorkomen in geëmulgeerde vorm en door een afscheider niet voldoende worden verwijderd, dan kan het met de olieafscheider voorgereinigde afvalwater met de compacte installaties voor de behandeling van afvalwater van de productseries Split-O-Mat® (fysisch-chemische behandeling van afvalwater) en Lugan® (flotatie-installaties) worden gereinigd tot de vereiste afvoerwaarden.

 

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405