Neutralisatie-installatie

In vele industriële branches en nijverheidsbedrijven is een neutralisatie-installatie voor de behandeling van het afvalwater absoluut noodzakelijk.

Neutralisatie van afvalwater met een neutralisatie-installatie van EnviroChemie

In vele industriebranches en nijverheidsbedrijven is een neutralisatie-installatie voor de behandeling van het afvalwater absoluut noodzakelijk, want de overheidsinstanties die vergunningen verlenen verwachten dat afvalwater dat naar de openbare rioleringen of waterlopen wordt geleid, wordt geneutraliseerd. De pH-waarde moet daarvoor tussen pH 6,5 en 9 liggen. Daarvan afwijkende pH-waarden kunnen de micro-organismen in de zuiveringsinstallaties schade toebrengen, of zelfs vissterfte en het afsterven van planten tot gevolg hebben. Zuur of alkalisch afvalwater ontstaat vooral door reinigings- of desinfectieprocessen.

Neutralisatie-installatie volgens de nieuwste stand der techniek

Met de juiste dosering van zuren of logen door middel van een geautomatiseerde installatie is de neutralisatie van afvalwater geen probleem. Wij bieden zowel compacte installaties Split-O-Mat® voor de neutralisatie van afvalwater voor onrechtstreekse afvoer als Envochem® neutralisatie als voorbehandelingstrap voor de grondigere reiniging van afvalwater aan.

Continue neutralisatie van afvalwater in de praktijk

Voor een producent van aroma’s, additieven voor levensmiddelen, parfums en geurstoffen hebben wij in Dortmund een automatische doorloop neutralisatie-installatie voor afvalwater uit de productie gerealiseerd. Tot de omvang van de prestaties van EnviroChemie behoorde de planning van de vergunningen voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe installatie en de levering daarvan. Het continue systeem voor de neutralisatie van afvalwater is ontworpen voor een capaciteit van 300 m³ per dag.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405