Microfiltratie

Microfiltratie

Microfiltratie is een fysisch membraan scheidingsprocedé. Onze Envopur membraaninstallaties voor de behandeling van industrieel proceswater en afvalwater bewijzen zich op dit gebied al tal van jaren.

Microfiltratie – Membraanprocedé met tal van inzetmogelijkheden

Dit filtratieprocedé komt tot inzet op alle gebieden waar afvalwater ontstaat in het kader van zich alsmaar herhalende processen, zoals bijvoorbeeld reinigings- of oppervlaktebehandelingen. Hier kan de Envopur® microfiltratie van EnviroChemie rendabel worden toegepast en de klant economische en milieuvriendelijke voordelen opleveren.

Microfiltratie – een fysisch membraan scheidingsprocedé

De procedure is eenvoudig: alle stoffen in het water respectievelijk afvalwater die groter zijn dan de poriën van het membraan van het microfilter, worden door het membraan tegengehouden.

Naast de micro- is er ook de ultrafiltratie. Het verschil tussen deze beide filtratietechnieken maakt de scheidingsgrens van de membranen. Met microfiltratie wordt een filtratie bedoeld, waarbij de poriën groter zijn dan 0,1 micrometer. Een grootte van de poriën kleiner dan 0,1 µm wordt daarentegen in de regel al geclassificeerd als ultrafiltratie. Nog fijner zijn de poriën van membranen bij de nanofiltratie.

EnviroChemie biedt u verschillende modules voor het microfiltratieprocedé aan, zoals bijvoorbeeld buismodules voor de reiniging van afvalwater of modules met hoekige respectievelijk holle vezels, die bij de filtratie tot vers water of water voor industriële of agrarische doeleinden worden ingezet.

Met onze jarenlange ervaring in membraan scheidingsprocedé’s staan wij met onze deskundige knowhow gaarne te uwer beschikking.

Meer informatie over de microfiltratie bij membraanprocedé’s.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405