Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater

EnviroChemie is een toonaangevende installatiebouwer voor duurzame oplossingen voor de energie-efficiënte en hulpbronnen besparende industriële waterzuivering en behandeling van afvalwater.

Energie winnen uit afvalwater

Industrieel water zuiveren in de vereiste kwaliteit en gelijktijdig energie genereren uit afvalwater om potentieel voor besparingen te benutten – EnviroChemie ontwikkelt sinds medio jaren 90 procestechnieken en concepten voor de terugwinning van energie uit proceswater en afvalwater.

Waterzuivering en behandeling van afvalwater – energie-efficiënt en hulpbronnen besparend

Het terugdringen van het energieverbruik is voor vele ondernemingen een belangrijk thema. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze doelstellingen worden geïntegreerd in een intelligent concept voor de behandeling van afvalwater: Dankzij energieterugwinning, waterrecycling, minimalisering van de verwerkingskosten en processen die energie winnen uit afvalwater, worden de bedrijfskosten duidelijk verlaagd. De besparing van fossiele energiedragers reduceert de CO2-emissies en zo ook de CO2-voetafdruk van de gefabriceerde producten.

Biomar® energie uit afvalwater

Bijzonder succesvol is het anaerobe Biomar® procedé, waarmee uit organisch hoogbelast industrieel afvalwater energie kan worden gewonnen. Tijdens het anaerobe afbraakproces van de stoffen in het afvalwater ontstaat onder andere biogas, dat kan worden ingezet als energiebron. Bovendien wordt de in het proces voorhanden warmte-energie gerecycled. Deze zuivering van afvalwater met warmteterugwinning draagt bovendien aanzienlijk bij tot de energiebesparing.

Meer informatie over het thema vindt u in het EnviroChemie witboek ‘Behandeling van afvalwater in de melkverwerking – Energieterugwinning met anaerobe techniek’.

Het anaerobe procedé voor de behandeling van afvalwater Biomar®, waarbij energie wordt gewonnen uit afvalwater, wordt succesvol toegepast in de levensmiddelen- en drankenindustrie, in de chemische en farmaceutische industrie en in de papierindustrie. Wij informeren u graag gedetailleerd over de inzetmogelijkheden in uw bedrijf.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405