Emulsiesplitser

Emulsiesplitser

Hoogefficiënte behandeling van afvalwater met compacte emulsiesplitsers Lugan® en Split-O-Mat® voor emulsiehoudend afvalwater van EnviroChemie.

Behandeling van afvalwater met compacte emulsiesplitser

Bij wasprocessen in nijverheid en industrie komt belast afvalwater voor, dat niet zonder voorreiniging naar het riool mag worden geleid. Uit vuil, verfresten, olies en resten van reinigingsmiddelen ontstaat emulsiehoudend afvalwater. Een emulsiesplitser reinigt belast afvalwater zo, dat de grenswaarden, zoals pH-waarde, koolwaterstoffen, lipofiele stoffen en zware metalen, zeker kunnen worden aangehouden.

Lugan & split-o-mat: compacte splitsinstallaties voor emulsiehoudend afvalwater

EnviroChemie heeft voor water afkomstig uit industriële wasprocessen waarin emulsiehoudend industrieel afvalwater alvorens dit naar de riolering te leiden moet worden gereinigd, de compacte emulsiesplitsers Lugan® en de chemisch-fysische installaties voor de behandeling van afvalwater Split-O-Mat® ontwikkeld.

Compacte en hoogefficiënte emulsiesplitser

De compacte bouwwijze van de emulsiesplitsers Split-O-Mat® en Lugan® maakt de inbouw van de afvalwatertechniek direct in de productie met weinig plaats mogelijk. Een eenvoudige aanpassing van de installatie bij veranderde eisen is dankzij de modulaire bouwwijze op elk moment mogelijk. De systemen worden ingezet als afzonderlijke installaties bij de onrechtstreekse afvoer of kringloopgeleiding, of als deel van meertrapse oplossingen voor installaties. Op grond van de hoge standaardiseringsgraad zijn ze rendabel en snel beschikbaar.

De emulsiesplitsers van het type Lugan® en de volgens het principe van neerslaan/vlokken en sedimentatie werkende splitsinstallaties van het type Split-O-Mat® dienen voor de grondigere behandeling van afvalwater uit wasprocessen, dat bijvoorbeeld ontstaat op wasplaatsen voor de reiniging van voertuigen en delen, of in de levensmiddelenindustrie.

Een krachtige compacte emulsiesplitser is geschikt voor de reiniging van kleine en gemiddelde hoeveelheden afvalwater, met name voor de grondigere behandeling van afvalwater uit wasprocessen.

Met de drukontspanningsflotatie-installaties Flomar® en de chemisch-fysische installaties voor de behandeling van afvalwater Envochem® staan bouwseries van EnviroChemie voor individuele oplossingen voor klanten ter beschikking.

Lugan® 1.500 Emulsionstrennanlage

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405