Behandeling van proceswater

Behandeling van proceswater

EnviroChemie is een toonaangevende Europese installatiebouwer voor de industriële behandeling van proceswater, de behandeling van afvalwater, waterzuivering en voor energiewinning uit industrieel afvalwater.

Bij de behandeling van proceswater kosten minimaliseren en efficiëntie maximaliseren

EnviroChemie is een toonaangevende Europese installatiebouwer voor de industriële behandeling van afvalwater en proceswater, waterzuivering en voor energiewinning uit afvalwater.

Behandeling van proceswater door envirochemie

Al naargelang branche worden door de industriële klanten verschillende eisen gesteld aan de behandeling van proceswater:

  • betrouwbare beschikbaarstelling van de vereiste waterkwaliteiten voor de productie (bijv. VE-water)
  • recycling van water en/of waardevolle stoffen
  • ontlasting van de volgende behandeling van afvalwater
  • minimalisering van de bedrijfskosten door efficiënte proceswatertechniek
  • Zero Liquid Discharge

Vaak is het zinvol om deelstromen van het proceswater te behandelen, om efficiënt waardevolle stoffen te winnen uit het proceswater of energie te besparen. Met de behandeling van deelstromen kunnen bedrijfskosten worden verlaagd, omdat met de zuivering van proceswater ter plaatse met kleinere oplossingen voor installaties efficiënte, hulpbronnen besparende reinigingsresultaten worden bereikt.

EnviroChemie biedt zeer moderne, deels gepatenteerde installatietechniek aan. Al naargelang taakstelling combineren wij systemen voor de chemisch-fysische, membraantechnische en biologische behandeling.

Bij complexe taakstellingen stellen wij de optimale oplossing voor een installatie voor de behandeling van procesafvalwater vast in ons eigen technisch laboratorium of met een van onze pilootinstallaties.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405