AOP - Advanced Oxidation Process

AOP - Advanced Oxidation Process

Met AOP (Advanced Oxidation Process) worden efficiënte oxidatieprocessen bedoeld, waarmee hoogactieve stoffen zeker vernietigd en zo uit het afvalwater verwijderd worden.

Het Advanced Oxidation Process vernietigt hoogactieve stoffen in het afvalwater

Hoogactieve organische stoffen, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, biocides, pesticides en hun metabolieten, worden alsmaar meer opgespoord in het afvalwater. Meestal gaat het om resten van geneesmiddelen, die via de verbruikers daarin terechtkomen. Ook afvalwater uit de industrie kan zijn verontreinigd met hoogactieve stoffen. Met AOP (Advanced Oxidation Process) worden efficiënte oxidatieprocessen bedoeld, waarmee hoogactieve stoffen zeker vernietigd en zo uit het afvalwater verwijderd worden.

EnviroChemie brengt het Advanced Oxidation Process in de praktijk bij verschillende oxidatieprocessen uit de eigen productlijn Envochem® AOP. Daarbij worden ozon of waterstofperoxide in combinatie met Fentons reagens of met UV-bestraling (UV-oxidatie) ingezet. Met Fentons reagens wordt een zwavelzure menging uit een ijzerzout, meestal ijzer(II)-sulfaat (FeSO4) en waterstofperoxide, aangeduid, dat dient als sterke katalysator voor de oxidatie van organische substraten. De UV-bestraling zet de waterstofperoxide om in hoogreactieve, zogenaamde hydroxylradicalen, die de schadelijke stoffen in het water oxideren. De te vernietigen stoffen worden omgezet in hoofdzakelijk kooldioxide, water en zouten. Ook ozon wordt al naargelang taakstelling en te vernietigen stoffen in het afvalwater ingezet voor het Advanced Oxidation Process.

Dankzij aop de grenswaarden aanhouden

Zo hebben UV-oxidatiesystemen zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld bewezen voor de vernietiging van werkzame stoffen uit de farmaceutische productie, en vinden deze in toenemende mate ingang. Voorwaarde voor een goede, rendabele werking van het AOP, met name bij UV-systemen met waterstofperoxide als oxidatiemiddel, zijn omvangrijke vooronderzoeken in het laboratorium of piloottesten. Zo kan zich in voor de behandeling voorzien farmaceutisch afvalwater naast de werkzame stoffen een groot aantal organische verbindingen bevinden, die probleemloos in de zuiveringsinstallatie van het bedrijf of de gemeentelijke zuiveringsinstallatie kunnen worden behandeld. Al naargelang concentratie van de organische totale belasting (CSB: chemische behoefte aan zuurstof) wordt het oxidatiemiddel in hogere mate verbruikt door de eigenlijk niet voor de reductie voorziene, organische stoffen. De exacte selectie en combinatie van de geschikte UV-stralingsbronnen, het design van de overstroming van de UV-reactor, de dosering van het oxidatiemiddel en de behandelingsduur zijn doorslaggevend voor een goed en rendabel AOP.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405