Afvalwater industrie

EnviroChemie is expert op het gebied van compacte installaties voor de behandeling van afvalwater in de industrie.

Afvalwater uit de industrie efficiënt en rendabel reinigen

Compacte installaties van EnviroChemie zorgen voor de grondige reiniging van afvalwater, dat in de industrie bij reinigings- en spoelprocessen wordt verontreinigd door vuile en schadelijke stoffen.

Reinigingsinstallaties voor afvalwater afkomstig uit de industrie

De door EnviroChemie ontwikkelde compacte installaties voor de behandeling van afvalwater in de industrie zijn een effectieve en rendabele oplossing voor ondernemingen in tal van branches. De compacte, modulaire bouwwijze van de systemen voor de waterreiniging maakt een eenvoudige installatie mogelijk. Al naargelang de eisen die in de verschillende industriële sectoren worden gesteld aan de reiniging van afvalwater, kunnen afzonderlijke modules specifiek aan de betreffende behoeften aangepast of indien nodig ook uitgebreid worden.

De hoge standaardiseringsgraad van de installaties voor de behandeling van afvalwater levert een wezenlijke bijdrage aan de rendabiliteit van het productieproces. Bovendien zijn de installaties voor de behandeling van afvalwater van EnviroChemie snel beschikbaar en kunnen deze zonder al te grote kosten en moeite in de productieketen worden geïntegreerd.

Afvalwater wordt, al naargelang industrietak en productieproces, op verschillende manieren vervuild. EnviroChemie biedt voor elke vraag een krachtige installatie voor de behandeling van afvalwater met geschikte behandelingsprocedé’s aan, die een kostenbesparende en efficiënte reiniging van het afvalwater tot de opgelegde afvoerparameters garandeert.

Informeer gedetailleerd naar onze verschillende compacte installaties:

  • emulsiesplitsers Split-O-Mat®
  • flotatie-installaties Lugan®
  • recycling van grijs water
  • rookgasneutralisatie
  • modulaire installatiesystemen EnviModul

Als het aankomt op de vakkundige behandeling van afvalwater uit de industrie, dan zijn wij de sterke partner aan uw zijde!

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405