Afvalwater afkomstig uit processen

EnviroChemie biedt beproefde procedé’s voor de behandeling van afvalwater aan, die verschillende doelstellingen nastreven: voorbehandeling van afvalwater, waterrecycling of terugwinning van waardevolle stoffen.

Behandeling van procesafvalwater – Efficiënte procedé’s van EnviroChemie

Water wordt in industriële installaties en processen ingezet voor de meest uiteenlopende doeleinden. Na het gebruik is in de regel een nabehandeling nodig, voordat het proceswater afgevoerd of voor nieuw gebruik ingezet kan worden. EnviroChemie biedt beproefde procedé’s aan, al naargelang de taakstelling: voorbehandeling van afvalwater, waterrecycling of terugwinning van waardevolle stoffen. De toepassingsspecifieke installatietechniek kan als afzonderlijke oplossing of in combinatie voor tal van watertechnische eisen in de praktijk worden gerealiseerd, ook als bouwsteen bij de eis volgens Zero Liquid Discharge (technologie vrij van afvalwater).

Behandeling van procesafvalwater

Productie- en procesafvalwater wordt voorbehandeld door procedé’s met als doel om volgende installaties voor de reiniging van afvalwater te ontlasten, de betrouwbare werking daarvan te garanderen of ook om de afvoergrenswaarden voor de riolering aan te houden.

Recycling van procesafvalwater

De eisen aan gezuiverd of gereinigd proceswater in de industrie zijn individueel, en zelfs zeer hoog als het gaat om de kwaliteit. EnviroChemie plant, bouwt en exploiteert installaties voor het hergebruik van water en de recycling van procesafvalwater. Ondernemingen worden er zo bij ondersteund om kosten en moeite voor de voorziening van vers water en water voor industriële of agrarische doeleinden te verlagen en de kosten voor de verwerking van afvalwater of de behandeling van proceswater duidelijk terug te dringen. EnviroChemie installaties voor procesafvalwater zijn een belangrijke bouwsteen om de eis volgens Zero Liquid Discharge (ZLD) te vervullen.

Zuivering voor de winning en recycling van waardevolle stoffen

De winning van waardevolle stoffen als product of van ingezette stoffen voor hergebruik in het productieproces vergt nauwkeurige kennis van de procestechnische oplossing en de industriële productieprocessen. De ervaren medewerkers van EnviroChemie verzekeren de klant economisch en ecologisch zinvolle oplossingen voor de zuivering van proceswater. Met de recycling van procesafvalwater wordt bovendien de waterbalans (watervoetafdruk) van het gefabriceerde product verbeterd, aangezien water opnieuw wordt gebruikt.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405