Officiële opening Aquarius afvalwaterzuiveringsinstallatie Chemours

De afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat uit meerdere zuiveringsstappen en heeft als doel om PFAS stoffen en met name GenX voor meer dan 99% uit het afvalwater te verwijderen.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaat uit meerdere zuiveringsstappen en heeft als doel om PFAS stoffen en met name GenX voor meer dan 99% uit het afvalwater te verwijderen.

Na een speech van Plant Manager Dordrecht Works & Director Chemours Netherlands mevrouw An Lemaire werd de installatie door middel van het doorknippen van een lint officieel in gebruik genomen.

Chemours in Dordrecht, produceert fluorpolymeren, kunststoffen die op de markt worden gebracht onder de merknamen Teflon™ en Viton™.

De fluorpolymeren die Chemours in Dordrecht maakt, zijn onmisbaar voor de samenstelling van veel producten die essentieel zijn voor het bouwen aan een duurzamere toekomst en het realiseren van de Europese Green Deal en de Europese strategische autonomie. De eigenschappen van de producten zijn cruciaal voor het functioneren van medische instrumenten en apparatuur, 5G-datatransmissie en in bredere zin voor het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen.

De opdracht voor het zogeheten project Aquarius voor het leveren van de afvalwaterbehandelingsinstallatie werd verleend in juni 2020. “Als gevolg van de corona crisis werd de bouw en de communicatie tussen alle betrokken bedrijven een enorme uitdaging” vertelt sales manager EnviroChemie Benelux Sicco Hilarius. “Geen van ons had zoiets dergelijks ooit meegemaakt en het heeft ons allen veel hoofdbrekens gekost om de installatie op tijd gereed te krijgen. Chemours had met de overheid afgesproken dat de installatie 1 januari 2023 volledig in bedrijf zou staan. Er stond dus vanuit die kant erg veel druk op het project. Gelukkig hebben we het uiteindelijk keurig op tijd weten af te ronden en de installatie werkt geheel naar wens.”

Het afvalwater stroomt vanuit de productie met gemiddeld 60 m3/h en maximaal 120 m3/h in bezinktanks waar de bezinkbare stoffen direct van het water gescheiden kunnen worden. Vervolgens wordt een polyelectroliet in de waterstroom gedoseerd en worden de gevormde vlokken in flotatie installaties van het water gescheiden. Hierna wordt het voorgezuiverde water door zand- en actief-koolfilters geleid. Hierna kan het PFAS vrije water in het oppervlaktewater worden geloosd.

Het slib dat vanuit alle tanks naar een slibbuffer wordt getransporteerd wordt met behulp van een decanter ontwaterd.

“Speciaal aan deze installatie is het feit dat alle tanks zijn voorzien van een trechterbodem en een transportschroef om het bezonken slib te verwijderen. Chemours heeft hier speciaal voor gekozen omdat dit PFAS houdende slib kleverig kan zijn en daardoor erg moeilijk verwijderbaar. Door gebruik te maken van deze transportschroeven is het systeem verder geautomatiseerd en hoeven de bedieningsmensen niet of nauwelijks meer in aanraking te komen met het slib” vertelt Hilarius.

Dekking:
Officiële opening Aquarius afvalwaterzuiveringsinstallatie door Roberto van Hoeven, ATO Power, Marcel Middeldorp, Projectleider, Denise Dignam, Business President Advanced Performance Materials, Marc Reijmers, Manager Environment, Health, Safety & Sustainability (van rechts).

Speech van Chemours Plant Manager An Lemaire

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405