WaReIp – Water-Reuse in industrieparken

In het geïntegreerde onderzoeksproject WaReIp worden mogelijkheden voor het sluiten van waterkringlopen in industrieparken onderzocht.

U bevindt zich op de Dutch website envirochemie.com.

Ga naar de regionale versie voor het laatste nieuws en actuele events.

In het geïntegreerde onderzoeksproject WaReIp worden mogelijkheden voor het sluiten van waterkringlopen in industrieparken onderzocht. Het in het industriepark voorkomende afvalwater wordt via in cascadevorm gegroepeerde behandelingstrappen gericht op de vraag gezuiverd voor de inzet in andere productie-installaties. EnviroChemie onderzoekt daarvoor elektrisch functionerende membraanprocedé’s voor de ontzilting van afvalwaterstromen.

www.wareip.de

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405