Ketelwater

Ketelwater

Wij zorgen voor het vlotte bedrijf van uw ketelinstallatie.

Storingsvrij bedrijf met geoptimaliseerde zuivering van het ketelwater

De juiste zuivering van het suppletiewater, de behandeling van het voedingswater, het ketelwater en van het condensaat zijn belangrijk voor de storingsvrije werking van uw ketelinstallatie.

Wij analyseren uw systemen voor de stoomgeneratie en uw warmwaternet, en ook de procesaflopen en documentatie. Dan werken wij voor u een individueel concept voor de waterbehandeling uit. Met de chemische zuivering van ketelwater verlagen wij bijvoorbeeld de vorming van ketelsteen en de corrosie in het stoomsysteem.

Maak gebruik van ons ‘In alle opzichten zorgeloos’ pakket voor de behandeling van ketelwater:

  • Bindmiddelen voor restzuurstof op basis van ascorbaat, organische bindmiddelen voor restzuurstof, sulfiet of ook speciaal op uw installatie afgestemde mengproducten
  • Resthardingsbind- en dispergatorconcepten voor stoomketelinstallaties
  • Concepten voor de alkalisatie van vaste stoffen en vluchtige alkalisatie
  • Begeleiding met wateranalyse ter plaatse, en aanbevelingen voor optimalisering
  • Doseertechniek op basis van behandelingsconcepten
  • Regelmatige inspectie om functiestoringen en risico’s voor de gezondheid te minimaliseren.

 

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405