Vlokmiddelen verwijderen microplastic uit industrieel afvalwater

Microplastic kan via afvalwaterstromen in het oppervlaktewater terechtkomen

Microplastic kan via afvalwaterstromen in het oppervlaktewater terechtkomen. Deze voor het milieu gevaarlijke kunststofdeeltjes komen steeds meer in rivieren en zeeën, maar ook in voedsel en waterorganismen voor. In het kader van het EmiStop-onderzoeksproject werden flocculanten ontwikkeld voor de gerichte verwijdering van microkunststoffen uit industrieel afvalwater. De flocculatie van polyethyleen, polyvinylchloride en polyamide werd zowel in zuiver water als in industriële afvalwaterstromen onderzocht.

Het wetenschappelijke artikel "Flocculants for the removal of microplastics from industrial waste water" van Dr. Eva Gilbert en Dr. Heinz-Ludwig Eckes, EnviroChemie, beschrijft de procedure en de eerste resultaten bij de ontwikkeling van dergelijke flocculants. Het speciaal op "Kunststoffen in het Milieu" gefocusseerde onderzoeksproject wordt geleid door EnviroChemie en gefinancierd door het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek.

 

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405