Tests op waterhergebruik in het WaReIp onderzoeksproject gestart

EnviroChemie werkt sinds 2016 samen met verschillende partners uit de industrie en het onderzoek aan het WaReIp (Water Reuse in Industrial Parks) onderzoeksproject dat door de BMBF wordt gefinancierd, om het watergebruik in industrieparken te optimaliseren.

EnviroChemie werkt sinds 2016 samen met verschillende partners uit de industrie en het onderzoek aan het WaReIp (Water Reuse in Industrial Parks) onderzoeksproject dat door de BMBF wordt gefinancierd, om het watergebruik in industrieparken te optimaliseren. Naast het onderzoeken van nieuw ontwikkelde concepten voor watervoorziening en -afvoer, worden er praktische proeven uitgevoerd om technische problemen te onderzoeken die met name relevant zijn voor waterhergebruik in industrieparken. EnviroChemie werkt aan het gebruik van nieuwe elektrisch aangedreven membraanprocessen voor de ontzouting van de zoutrijke afvalwaterstromen die in het industriepark voorkomen.

Om twee verschillende membraanprocessen te testen, namelijk elektrodialyse en membraanondersteunde capacitieve deïonisatie, werd een pilootinstallatie voor de behandeling van afvalwater rechtstreeks in de industriële installatie gebouwd. De proeffabriek is sinds september 2019 in gebruik bij Merck KGaA op de locatie Gernsheim. Gemengd afvalwater van de lokale productieprocessen wordt direct ontzout of na aërobe biologische behandeling met beide membraanprocessen na voorbehandeling voor het terughouden van vaste stoffen. Door de mate van ontzouting aan te passen, kunnen verschillende kwaliteiten water worden geproduceerd die voor verschillende hergebruiksdoeleinden kunnen worden gebruikt.

De WaRelp proeffabriek, die werd opgezet en in gebruik genomen, werd in oktober geopend samen met Merck en alle betrokken projectpartners, waaronder de Technische Universiteit van Darmstadt, die het project coördineert, en Endress+Hauser. Voorafgaand aan de lozing wordt het voorbehandelde afvalwater van de pilotinstallatie in de bestaande industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verder gezuiverd.

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405