Nieuwe installatie voor afscheiding van microplastic uit productieafvalwater

EnviroChemie heeft in mei 2018, van een gerenommeerde internationale chemieonderneming, de opdracht gekregen om een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de vergaande afscheiding van fijn disperse microplasticdeeltjes met een hydraulische capaciteit van ca. 1000 m³ per dag te ontwerpen en te bouwen.

EnviroChemie heeft in mei 2018, van een gerenommeerde internationale chemieonderneming, de opdracht gekregen om een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de vergaande afscheiding van fijn disperse microplasticdeeltjes met een hydraulische capaciteit van ca. 1000 m³ per dag te ontwerpen en te bouwen.

De producent van plasticgrondstoffen bedrijft in Europa meerdere fabrieken, waarvan meerdere met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Voor een productielocatie in Duitsland dient, voor einde 2019, een compleet nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te worden gebouwd.

Hiertoe werd het nieuwe procesontwerp van EnviroChemie ingezet, wat is gebaseerd op een hoog rendement flotatie installatie van het type Flomar® HL. Het proces werd door EnviroChemie in haar eigen proces technische laboratorium ontwikkeld. De behaalde vaste stof – microplastic scheiding van tot wel 99 % heeft de klant overtuigd. De afgescheiden stoffen worden met behulp van een kamerfilterpers ontwaterd en vervolgens ter recyclage aangeboden. Zo komen er bij deze zuivering geen afvalstoffen vrij.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie is vergaand geautomatiseerd en is voor grote toestroom schommelingen voor wat betreft de hoeveelheid water of de vaste stof concentratie ontworpen.

Tevens zal EnviroChemie een zeer compacte en op UV-ionisering gebaseerde installatie leveren om geurhinder vanuit de uit het proces vrijkomende lucht te voorkomen.

De, in de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie, voorgezuiverde waterstroom wordt vervolgens verder gezuiverd in een reeds aanwezige biologische afvalwaterbehandelingsinstallatie.

De kunststoffabriek investeert verder ook in een duurzame doorontwikkeling van haar standplaats. Hierdoor zal de milieubalans, voor wat betreft de waterkwaliteit en de voorkoming van afval, sterk verbeteren.

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405