Grote vraag naar flotatie-installaties voor afvalwaterbehandeling

Envirochemie, systeemaanbieder voor industriële waterbehandeling en afvalwaterzuivering, boekte in het jaar 2016 een verkooprecord voor wat betreft haar flotatie installaties.

Envirochemie, systeemaanbieder voor industriële waterbehandeling en afvalwaterzuivering, boekte in het jaar 2016 een verkooprecord voor wat betreft haar flotatie installaties. In de grootste serie, de Flomar®-installaties, welke met capaciteiten tot wel 300 m3 afvalwater per uur worden gebouwd., werd de verkoop van het jaar ervoor nogmaals duidelijk overschreden. De Flomar®-installaties, die werken met het drukontspanningsflotatie (DAF) proces, worden vooral in de zuivelindustrie, de vlees- en visverwerking, de mijnbouw, de olie-industrie en voor nabehandeling van aerobe biologische installatie ingezet.

Bij toepassingen met een capaciteit tot 20 m3/h maakt de installatiebouwer gebruik van haar compact installaties uit de serie Lugan®. Momenteel bewerken de ingenieurs van EnviroChemie het leveringsprogramma voor nieuwe toepassingen van de flotatie installaties.

Naast de drukontspanningsflotatie installaties zijn er ook elektroflotatie installaties uit de serie Dr. Baer succesvol in bedrijf genomen. Bij deze serie ontstaat aan de electrode, aangedreven door elektrische spanning, een extreem fijne bellendeken. Voordeel  van dit proces is de geringe hoeveelheid bij het afvalwater zuiveren geproduceerd slib. Tevens functioneert het proces zeer goed bij tot schuimen neigend afvalwater. Hierdoor zijn deze installaties zeer interessant voor toepassingen in bijvoorbeeld de staal- en metaalbewerking. „Flotatie installaties zullen ook in de toekomst een belangrijk onderdeel uitmaken van ons leveringspakket” verklaart Dr. Volker Oles, Directeur installatiebouw EnviroChemie.

 

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405