EnviroChemie krijgt de opdracht voor een installatie die biogas genereert uit wei en slib

Een groot zuivelbedrijf op de zuidelijke halfrond heeft EnviroChemie de opdracht gegeven om een meertraps biologische installatie te bouwen waarmee zwaar belaste afvalwaterstromen en vloeibaar slibstromen behandeld kunnen worden en waarmee vervolgens biogas kan worden gegenereerd.

Een groot zuivelbedrijf op de zuidelijke halfrond heeft EnviroChemie de opdracht gegeven om een meertraps biologische installatie te bouwen waarmee zwaar belaste afvalwaterstromen en vloeibaar slibstromen behandeld kunnen worden en waarmee vervolgens biogas kan worden gegenereerd.

Vele uitvoerige adviesgesprekken van EnviroChemie zijn aan de opdracht vooraf gegaan. Ingenieurs van de Duitse installatiebouwer onderzochten in het kader van een studie de voor het ontwerp benodigde parameters en legden vervolgens de klant de benodigde installatietechniek voor.

De opdracht bestaat uit een anaeroob-/aerobe behandeling met de installatie types Biomar AWR en OBR. Vanuit dagelijkse ca. 180 m³ wie en flotaatslibstromen vanuit de kaasmakerij wordt tot wel 2.200 kW biogas gegenereerd.

Het behandelingsconcept, met welke uit organisch zwaarbelaste afvalwater- en slibstromen energie gewonnen wordt, overtuigde de klant. De installatie verlaagd met de nieuwe techniek de organische vracht en spaart tegelijkertijd primaire energie- en afvoerkosten.

De expertise van EnviroChemie en de goede samenwerking heeft het zuivelbedrijf overtuigd om de keuze te maken voor de Duitse installatiebouwer.

De zuiveringinstallatie zal aan het einde van 2019 in bedrijf genomen gaan worden.

 

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405