Complexe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie gedurende bedrijf uitgebreid

Pers Persberichten Nieuwsarchief Foto´s Video´s Handelsbeurzen 16/03/2017 Complexe biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie gedurende bedrijf uitgebreid De nieuwe Biomar afvalwaterzuiveringsinstallatie met biogaswinning bij de firma Fidel Dreher is uitgerust met de meest moderne technologie en de hoogste kwaliteitsstandaarden. De nieuwe Biomar afvalwaterzuiveringsinstallatie met biogaswinning bij de firma Fidel Dreher is uitgerust met de meest moderne technologie en de hoogste kwaliteitsstandaarden. De firma Fidel Dreher verwerkt vruchten tot vruchtensap, concentraat en puree. Bij het bedrijf uit de Bodensee-regio komt jaarlijks ca. 136.500 m³ afvalwater vanuit de verwerking van appels vrij. Tot op heden werd dit water met behulp van een aerobe biologische zuiveringstechniek in chargebedrijf gezuiverd en vervolgens indirect via een rioolwaterzuiveringsinstallatie geloosd.

De firma Fidel Dreher verwerkt vruchten tot vruchtensap, concentraat en puree. Bij het bedrijf uit de Bodensee-regio komt jaarlijks ca. 136.500 m³ afvalwater vanuit de verwerking van appels vrij. Tot op heden werd dit water met behulp van een aerobe biologische zuiveringstechniek in chargebedrijf gezuiverd en vervolgens indirect via een rioolwaterzuiveringsinstallatie geloosd.

Als gevolg van de productie-uitbreiding diende de afvalwaterzuiveringsinstallatie te worden uitgebreid. Doel hierbij was dat naast het winnen van biogas uit het te zuiveren afvalwater, omgebouwd zou worden van een chargeproces naar een continu in doorstroom werkend proces. De nieuwe installatie is geheel volgens de firma filosofie van Fidel Dreher uitgerust met de meest moderne technologie en de hoogste kwaliteitsstandaarden. Naast een anaerobe hoogrendementsreactor Biomar AHPx met een innovatief systeem voor het afvoeren van gas is de complete installatie uitgerust met veldbustechniek en een op twee gescheiden servers ingericht eigen afstand besturingssysteem. Met behulp van dit afstand besturingssysteem is het niet alleen mogelijk om de installatie van afstand te bedienen maar tevens is een  informatie- en alarmmanagement via e-mail en SMS gerealiseerd. De gescheiden server realiseert een fysische scheiding van de besturing en dataopslag en daarmee de grootst mogelijke installatieveiligheid rekening houdend met het uitvallen van één van de servers.

De uiterst geringe beschikbare ruimte was een extra uitdaging bij de bouw van de installatie. De om- /nieuwbouw moest derhalve gedurende lopend bedrijf plaats vinden. De oude installatie diende eerst te worden verwijder voordat de nieuwe op de zelfde plaats kon worden opgebouwd. Om gelijktijdig een zekere behandeling van het afvalwater te kunnen waarborgen is de nieuwe installatie gedurende zeven maanden in drie bouwfasen gebouwd en in bedrijf genomen. De besturing van de installatie werd gedurende deze tijd keer op keer aangepast aan de gewijzigde omstandigheden.

„Door tijdsgebrek kon een hydraulische inbedrijfstelling met drinkwater (koud inbedrijfstelling) niet uitgevoerd worden.“ verklaart een medewerker van de firma Fidel Dreher. „De warminbedrijfstelling werd daarom direct tijdens lopend bedrijf met origineel afvalwater uitgevoerd. Dit verliep perfect en werd geheel volgens het door ons aangegeven tijdschema afgesloten“.

De installatie is sinds oktober 2016 in bedrijf en bestaat uit een afvalwatervoorbehandeling via een trommelzeef en een flotatie. Hierna volgt een biogaswinning en een 90 % CZV-afbraak in de anaerobe Biomar AHPx hoogrendementsreactor.

Voordat het water in het riool wordt geloosd wordt het water verder gezuiverd tot op lozingskwaliteit in een aerobe actief slib installatie met slibafscheiding. Het gewonnen biogas wordt via een ontzwaveling en droging bewerkt. Vervolgens wordt het in een eigen warmtekrachtcentrale omgezet in energie en warmte. Met deze innovatieve bio-reactor kan dagelijks tot wel 3.600 m³ biogas worden gewonnen. Dit komt overeen met een vermogen van 1000 kW.

Omdat de afvalwaterzuiveringsinstallatie direct aan een woonwijk grenst werd bij het ontwerp van de installatie rekening gehouden met het voorkomen van overlast door geur en geluid. Zo wordt bijvoorbeeld de totale afgezogen lucht via een biofilter behandeld. Bij de bouw zijn geluidsarme componenten, geluid gedempte ventilatoren en een geluid gedempte gasfakkel gebruikt. Daarbuiten is het gebouw be-/ en ontluchtingssysteem ook compleet geluid geïsoleerd uitgevoerd. 

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405