Behandeling van mijnwater voor SUEK kolenmijnen

Behandeling van mijnwater voor SUEK kolenmijnen

Voor SUEK, een van de grootste Russische producenten van steenkool, heeft EnviroChemie de installatietechniek voor de zuivering van mijnwater met waterrecycling voor een kolenmijn gerealiseerd.

Wat hebben wij concreet gedaan

De branche-experts van EnviroChemie ontwikkelden voor SUEK een installatie voor de zuivering van mijnwater voor rechtstreekse lozing. Een deel van het behandelde water kan in het bedrijf opnieuw worden gebruikt. De omvang van de prestatie van EnviroChemie omvatte de volledige planning, de levering van de mechanische en elektrische uitrusting en montage en inbedrijfstelling.

 • Taakstelling

  Taakstelling

  Het mijnwater afkomstig uit de productie van steenkool is belast met gesuspendeerde kooldeeltjes, zware metalen en olieproducten. SUEK was op zoek naar een passende technologische oplossing om het mijnwater uit de productie van steenkool duurzaam te zuiveren, het volgens richtlijnen van overheidswege af te leiden in de rivier en een deel van het water weer in te zetten in de mijn. Tegelijkertijd moesten kosten voor de waterbehandeling en de verwerking worden bespaard.

 • Oplossing

  Oplossing

  De Envochem® behandeling van mijnwater voor de kolenmijn is aangelegd met twee straten, waarbij elke straat een hydraulische capaciteit van 200 m3/h bezit. In drie doorloopreactoren worden coagulatie, hydrofobering van de kooldeeltjes en het vlokken uitgevoerd. De afscheiding daarna van de uitgevlokte vaste stoffen gebeurt met Flomar® flotatie-installaties. Het afgescheiden slib wordt ontwaterd met een filterpers en vervolgens gedeponeerd. Als slotreiniging wordt het afvalwater via schijffilters gereinigd en na een UV-desinfectie naar de rivier geleid.

 • Voordelen

  Voordelen

  De gerealiseerde installatietechniek onderscheidt zich vooral door een hoge bedrijfszekerheid en een grote tolerantie tegenover schommelingen in de hoeveelheid afvalwater en de samenstelling daarvan. SUEK kan na de inbedrijfstelling van de nieuwe behandelingsinstallatie voor mijnwater met behandeling van het slib afzien van een dertien hectaren groot terrein, dat tot dan toe werd gebruikt als reservoir voor sediment.

  Een deel van het gereinigde mijnwater wordt gerecycled en weer als bedrijfswater gebruikt in de productie.

Referentie projecten

Zuivelfabriek in Marokko verlaagt CO2-balans met recycling van vloeibaar afval

Een grote zuivelfabriek recyclet met een op maat gesneden oplossing voor hun installatie van EnviroChemie zijn vloeibaar afval en dringt zo efficiënt het energieverbruik en de exploitatiekosten terug.

meer informatie

Stoomcondensaat zuiveren - Watervoetafdruk verkleinen

Een wereldwijd actieve coöperatie van zuivelfabrieken wilde in een Duitse vestiging het gevormde stoomcondensaat duurzaam zuiveren en zo de vraag naar vers water en de bedrijfskosten terugdringen.

meer informatie

Energie uit afvalwater

De Norrmejerier Milchwerke winnen energie, ontzien hulpbronnen en verlagen bedrijfskosten met een Biomar® anaerobe behandeling van afvalwater.

meer informatie

Hochland reinigt zijn afvalwater energie-efficiënt met Biomar® installatie

Betrouwbaarheid 365 dagen per jaar, hulpbronnenefficiënte Biomar® aerobe techniek bespaart kosten

meer informatie

Water besparen: complete waterrecycling voor een cosmetica fabrikant

Een wereldwijd actief concern recyclet in de Braziliaanse productievestiging voor cosmetica 90% van het afvalwater en zet dit weer in in de productie.

meer informatie

Terugwinning van glazuren uit spoelconcentraten voor Villeroy & Boch

Villeroy & Boch kan in de vestiging Mettlach met een Envopur® microfiltratie-installatie van EnviroChemie glazuren uit het spoelwater zuiveren en terugwinnen.

meer informatie

Kostengeoptimaliseerde behandeling van afvalwater in de optische industrie

ZEISS Sport Optics verlaagt in de vestiging Wetzlar duidelijk verwerkingskosten met een compacte flotatie-installatie Lugan® 20.000 van EnviroChemie.

meer informatie

Behandeling van mijnwater voor SUEK kolenmijnen

Voor SUEK, een van de grootste Russische producenten van steenkool, heeft EnviroChemie de installatietechniek voor de zuivering van mijnwater met waterrecycling voor een kolenmijn gerealiseerd.

meer informatie

Envochem® waterrecycling installatie bespaart 95% waterverbruik

Galvamé kiest voor waterrecycling

meer informatie

Contact opnemen

Contact

Algemeen contact

Algemeen contact

+31 23 5345405