Млекопреработвателни предприятия

Млекопреработвателни предприятия

Откриване на скрития потенциал при технологиите за третиране на вода от млекопреработвателните предприятия. Нашите експерти са запознати с всичко относно изискванията на водните технологии при преработката на мляко.

Устойчиви решения за пречиствателни станции и цялостно портфолио от услуги

Водата се използва на много места в едно млекопреработвателно предприятие. Свежата вода, захранващата вода за котела, охлаждащите води и парните кондензати трябва да бъдат третирани по начин, позволяващ водата да се използва устойчиво и да е достъпна.  Ние можем да ви покажем как да оптимизирате енергията на станцията при оптимални експлоатационни разходи и разходи за депониране.

Нашите експерти извършват цялостен преглед на процедурите в млекопреработката, заедно с водните потоци и цикли. Независимо дали производствените условия или изисквания се променят, ние ще работим заедно с вас за да разработим устойчиви концепции с възможности за спестяване.  

Типични задачи за които ние предлагаме решения:

  • Оптимизация на пречиствателната станция: ефективност, експлоатационни разходи, автоматизация
  • Обратен добив на фосфор
  • Добив на биогаз от отпадната вода или от течния отпадък
  • Рекуперация на вода, напр. третиране на парни кондензати
  • Безопасно от хигиенна гледна точка третиране на охлаждащи води
  • Избягване на емисии от шум и миризми

Изберете от нашата гама от услуги:

 

Многостъпално биологично третиране за голямо млeкопреработвателно предприятие
Анaеробно третиране на течен отпадък от млекопреработвателно предприятие в Мароко.

Списък с референции

Moroccan dairy cuts carbon footprint by recycling liquid waste

A large dairy uses a tailor-made plant solution from EnviroChemie to recycle its liquid waste and efficiently reduce energy consumption and operating costs.

Продължи четенето

The hidden potential in dairies

Dairies use water for many different stages in the production process. There are often potential savings to be made here in terms of resources and energy. To achieve this, however, an integral view is required, since the cycles used in dairies, which have often grown over the years, are highly…

Продължи четенето

Treating vapour condensate – reducing water footprint

A multi-national dairy co-operative wanted to treat its vapour condensate sustainably at a German site and thus reduce its fresh water requirements and operating costs.

Продължи четенето

Energy from wastewater

The Norrmejerier dairies generate energy, conserve resources and reduce operating costs using a Biomar® anaerobic wastewater treatment system.

Продължи четенето

Hochland purifies wastewater with energy-efficient Biomar® plant

With all-year-round reliability, the resource-efficient Biomar® aerobic technology reduces costs

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100