Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Какво направихме

Отпадните води трябва да бъдат третирани преди тяхното заустване - така бе и в случая на клиент от Русия. 

 • Цел

  Цел

  Фирмата е международен доставчик на услуги за агропромишлеността и хранителната индустрия. Една от основите й сфери на дейност е рециклирането на продукти от месопрепработвателната и хранителната промишленост. От завода отпадат основно пред-третирани процесни отпадни води от процесите на почистване, както и кондензати от рециклиращата станция. 

 • Решение

  Решение

  Сега клиентът използва доказана концепция. Тя се състои от аеробно третиращо стъпало Biomar® OMB с периодична денитрификация/нитрификация, след което има отделяне на утайката в мембранен биореактор с потопени ултрафилтационни мембрани. Поради високото органично натоварване на водите, както и на строгите норми за заустване бяха проектирани големи резервоари. Двата биоректора имат нетен обем от прибл. 5,800 m³ всеки, което води до времепрестой на водата от повече от две седмици в тях. Това време е достатъчно да се достигнат нормите за заустване на третираните води. 

  Договорът за проекта беше подписан през Юни 2019, а системата беше окончателно приета от клиента през Септември 2020.

 • Ползи

  Ползи

  Благодарение на опита с проекти за клиенти от тази индустрия на фирма Clearfleau, част от групата на ЕнвироХеми и нашето представителство в Русия, ние успяхме да убедим клиента в експертизата на ЕнвироХеми. В ретроспекция, това се оказа щастливо съвпадение за клиента, защото въпреки карантината заради Ковид, ние можахме да завършим успешно този проект с помощта на Руския клон на фирмата. По време на пуска в експлоатация ние поддържахме и съветвахме нашите руски колеги благодарение на дистанционен достъп. 

Списък с референции

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100