Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Какво направихме?

ЕнвироХеми проектира, изгражда и експлоатира инсталации за водоподготовка и станции за пречистване и рециклиране на водата. За експлоатацията на пречиствателните станции ние предлагаме цялостни услуги, химикали за третиране, експлоатационни модели и сервизни договори. Чрез приложението WaterExpert ЕнвироХеми предлага интелигентно решение за цифровизация на водната технология, за да осигури пълен преглед на работата на инсталацията и всички процеси на пречиствателната станция по всяко време.

 

 • Цел

  Цел

  От птицекланницата се отделят силно замърсени отпадъчни води. Между 10 и 15 литра свежа вода се използват за всяко обработено пиле и те трябва да бъдат третирани преди попадането им в канализацията. 

  Търсенето на "бяло месо" нараства непрекъснато, в резултат има все по-голямо производство в птицекланницата. Генерираната отпадна вода е между 1,500 m³ и 8,000 m³ на ден. Това води до проектирането и изграждането на големи пречиствателни станции.  

  Иновативните технологични решения на ЕнвироХеми не само осигуряват сигурно достигане на зададените параметри за заустване, но и значително намаляват въглеродния отпечатък на производството. 

  Това се постига чрез комбинирането на нашите процеси, така че да може да се генерира биогаз от отпадните води и/или утайката. Или ние отделяме маслата и мазнините от утайката, която след третирането може да се изплозва като биогориво в котлите на предприятието. Нарастващата нужда от свежа вода може да бъде компенсирана чрез рециркулация на водата, което осигурява стабилност на предприятието по отношение на наличността и разходите за свежа вода. 

  Ние разработваме индивидуални концепции за третиране и депониране на утайката, осигурявайки и тук оптимизация на разходите..

 • Решение

  Решение

  Нашето ресурсно ефективно решение първоначално осигури двустъпално пред-третиране на отпадните води чрез флотация Flomar®. Този първи флотационен етап не изисква употребата на химикали и отстранява голяма част от неразтворените вещества и мазнините от отпадъчните води. 

  По този нaчин до 60% от химикалите за третиране на водата, които биха били необходими ако нямаше пред-третиране, могат да бъдат спестени във второто флотационно стъпало. Утайката от първата флотационна единица, не съдържа химикали, състои се основно от масла и мазнини и може да бъде надежно разделена в трифазен декантер. Това позволява използването на третираното масло като биогориво в котелното на предприятието. Във второто флотационно стъпало с пред-третиране с химикали неразтворените вещества и маслата могат да бъдат редуцирани до 98%, което намалява натоварването на следващата биологична станция Biomar® и позволява значително спестяване на разходите за енергия за аериране. В биологичното стъпало органичното натоварване и концентрацията на азот се редуцират до достигане на нормите за заустване. След това тази добре пречистена вода може да бъде третирана с ултрафилтрация Envopur® и обратна осмоза за получаването на вода с питейно качество, която да бъде използвана повторно в производството. 

 • Ползи

  Ползи

  • Станцията с модулна концепция може да бъде разширена и позволява понататъшни подобрения като обратен добив на масла и третиране на индустриални води. 
  • Двустъпалната флотация спестява до 60% от химикалите
  • По-добро отстраняване на ХПК, липофилни субстанции и неразтворени вещества благодарение на двустъпалната флотация
  • Производтво на биогориво чрез обратен добив на масло от флотационната утайка
  • Напълно автоматична експлоатация на станцията
  • Онлайн измерването на параметрите на отпадната вода позволява оптимизиране на разходите чрез дозиране пропорционално на натоварването
Биологично пречистване на отпадни води с добив на биогаз в предприятие от хранителната промишленост
Биологично третиране на отпадъчни води в предприятие от хранителната индустрия

Списък с референции

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100