Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Какво направихме?

Много фирми се стремят да запазят ресурсите и да защитят околната среда чрез стабилни и безопасни процеси при пречистването на техните отпадни води. Това може да бъде постигнато чрез използване на алтернативни продукти за пречистване на отпадъчните води. В резултат се намаляват потреблението на продукти за третиране на отпадните води, както и разходите за депониране на генерираната утайка. 

 • Цел

  Цел

  Иновативна фирма произвежда подправки и добавки за хранителната индустрия. Отделените при това производство отпадни води се третират във флотационната инсталация Lugan® 10000. Генерираната утайка се извозва за депониране от външна фирма. ЕнвироХеми разработи индивидуално решение за  този клиент за да се намалят разходите за третиране на отпадните води и за депониране на утайката. 

 • Решение

  Решение

  ЕнвироХеми проведе лабораторни тестове с оглед намаляване на разходите и обема на утайката за депониране. В резултат бяха установени химикали за третиране на водата, които са не само по-ефективни и специфично пасват на водата, но и могат да заменят използваните преди продукти. Използваният преди това коагулант беше заменен с ECSO 8635 - продукт специално разработен от ЕнвироХеми, който покрива по-широк обхват в случай на флуктуации на водата. 

  За достигане на зададените стойности на рН, конвенционално използваната сода каустик беше заменена с неутрализиращия реагент ECSO 8620. Тази подмяна имаше допълнителен коагулационен ефект, което означава, че консумацията и на неутрализиращ продукт и на коагулант може да бъде намалена. В същото време има позитивен страничен ефект - редуциране на обема на генерираната утайка. 

  В допълнение беше регулиран и флокулационния реагент. Това доведе до увеличение на сухото вещество във флотатната утайка и в резулат разходите за депониране намаляха значително. 

  Разработеният при лабораторните тестове процес беше проверен при ескплоатационен тест на място и третираните води бяха анализирани. След подмяната на продуктите и последващ преглед на процеса на процеса, количеството на дозираните химикали може да бъде допълнително намалено. 

 • Ползи

  Ползи

  Пречиствателната станция Lugan® 10000 работи при значително по-ниска консумация на химикали, но все още може да компенсира дължащи се на производството флуктуации в състава на отпадните води.  Следователно беше възможно да се редуцират разходите за химикали за третиране на водата във флотационната инсталация с до 30%, без да се наруши стабилността на процеса. В същото време обема на генерираната утайка беше редуциран и разходите за депониране намаляха. .

Списък с референции

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100