Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Какво направихме?

Висококачествените лещи и призми са само част от продуктите, произвеждани в завода на Цайс Спорт Оптикс, разположен във Вецлар. При обработката на оптичното стъкло се генерират отпадъчни води от полиране, шлайфане и изплакване, съдържащи тежки метали и неразтворени вещества.

Тези отпадни води се третират чрез физико-химичен процес във флотационна инсталация Lugan®, за да се постигнат необходимите норми за заустване. След това третиранирте води се отвеждат към канализационната система.

 

 • Цел

  Цел

  Водата която се получава по време на производството в Цайс Спорт Оптикс съдържа тежки метали и е замърсена с неразтворени вещества. Компанията възложи на ЕнвироХеми да намери подходящо решение за инсталация, осигуряващо намаляване на разходите и достигане на нормите за заустване.

 • Решение

  Решение

  Нашите експерти избраха флотационна инсталация Lugan® 20 000 с капацитет 8 – 10 m³/h. Пречиствателната станция третира на три смени 60 m³ отпадъчни води, съдържащи тежки метали и неразтворешни вещества до степен позволяваща заусване в канализацията.

  Свободно стоящ смесително-изравнителен резервоар 40 m³ инсталиран преди станцията Lugan® замества резервоара за пред-сепарация и задържане, който беше монтиран на пода и трябваше периодично да се почиства, за да се отстранят утаяващите се материали.

  Нашият обхват на услуги включва: консултации, помощ при процесите на проектиране и одобрение, доставка на инсталацията, монтаж, пуск в експлоатация, сервиз и тестване. 

   

 • Ползи

  Ползи

  Използваният процес доведе до значително намаляване на разходите за депониране, тъй като обезводнената утайка, която се отделя в камерната филтърна преса, е единственото вещество, което трябва да се изхвърля. Вече не се изисква почистване на резервоари, монтирани на пода.

  Надежно се достигат и нормите за заустване.

Списък с референции

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100