Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Какво направихме

Достъпът до чиста вода е основно изискване за ефективно производство. В Бразилия обаче много региони страдат от остър недостиг на вода. Подходящата водна технология гарантира, че наличната вода се използва устойчиво.

 

 • Цел

  Цел

  За да адаптираме производството към местните условия, ние анализирахме всички водни и отпадъчни потоци в производствения обект на клиента в Бразилия. Отговорихме на следните въпроси:

  • Какви потоци от отпадъчни води се генерират?
  • Съдържат ли ресурси, които могат да бъдат рентабилно рециклирани?
  • Могат ли потоците от отпадъчни води да се използват за производство на енергия (напр. производство на биогаз или възстановяване на топлина)?
  • Какви степени на качеството на водата се изискват на обекта (напр. за напояване, почистване или повторно използване в производството)?

   

 • Решение

  Решение

  Беше създаден регистър на процесните и отпадните води във фабриката. Бяха идентифицирани два основни потока отпадъчни води:

  1. Предимно неорганично замърсени отпадъчни води от захранващите цикли: вода за обратно промиване, регенерирана вода от инсталацията за омекотяване и промивна вода от охладителната кула и котела. 
  2. Предимно органично замърсени отпадни води от производствени процеси на пречистване.

  Беше разработена концепция за третиране въз основа на лабораторни и пилотни тестове. Органично замърсените отпадъчни води се третират с мембранен биологичен процес Biomar® OMB. Изходящият от етапа на биологично пречистване поток преминава през вторично пречистване с потопени мембрани за допълнително подобряване на качеството на пречистените отпадъчни води.

  Разтворените и неразтворените соли се филтрират предварително от неорганичните отпадъчни води с помощта на мултимедиен филтър и се третират в последващ процес на обратна осмоза Envopur®. Получените концентрати се изпаряват.

  Пречиствателната станция беше предварително сглобена и тествана в Германия в компактен дизайн EnviModul и след това инсталирана готова за свързване на място в Бразилия.

 • Резултат

  Резултат

  Интелигентната концепция и първокласното инсталационно решение позволяват водата да се използва по енергийно ефективен и устойчив начин. И е икономически изгодно дори при малки количества отпадъчни води.

  • 90% от отпадните води се рециклират за повторна употреба в производството
  • Модулна концепция за водна рециркулация с капацитет 1–100 m³/h
  • Осигуряване на вода за производството независимо от недостига на вода
  • Гарантиране на качеството чрез технология за отпадни води, предварително сглобена и тествана в Германия.
  • Модулна система, която лесно се разширява или адаптира към промените в условията.

Списък с референции

Въпреки пандемията - изпълнен международен проект

При процесите за почистване на заводите в месопреработвателната индустрия се генерират отпадъчни води с високо органично натоварване.

Продължи четенето

Намаляване на експлоатационните разходи за третиране на вода с до 30%

Производител на храни е намалил потреблението на химикали за пречистване на водата и разходите за изхвърляне на утайки, като използва различни продукти в своята пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължи четенето

Иновативни концепции за третиране на отпадъчни води

Повторно използване на водата и възстановяване на ресурси в птицекланници

Продължи четенето

Скритият потенциал на млекопреработвателните предприятия

Мандрите използват вода за много различни етапи от производствения процес. Тук често има потенциални спестяване по отношение на ресурси и енергия. За да се постигне това обаче, е необходим интегрален поглед, тъй като циклите, използвани в мандрите, които често се разрастват през годините, са много…

Продължи четенето

Мандра Хохланд пречиства отпадните си води с високоефективна станция Biomar®

Редуциране на разходите благодарение на високоефективната аеробна технология Biomar®

Продължи четенето

Мароканска мандра инсталира енергийно ефективна пречиствателна станция с рециркулация на водата

Осигурява съответствие със законовите норми, подтискане на миризмите и рециркулирана вода за напояване

Продължи четенето

Мароканските мандри намаляват въглеродния отпечатък чрез рециклиране на течни отпадъци

Голяма мандра използва специално разработено решение за инсталация от ЕнвироХеми, за да рециклира течните си отпадъци и ефективно да намали потреблението на енергия и оперативните разходи.

Продължи четенето

Третиране на кондензат от пари – намаляване на водния отпечатък

Мултинационална млекопреработвателна кооперация искаше да третира своя парен кондензат по устойчив начин в обект в Германия и по този начин да намали нуждите си от прясна вода и оперативните разходи.

Продължи четенето

Енергия от отпадните води

Млекопреработвателните предприятия Нормериер генерират енергия, пестят ресурси и намаляват експлоатационните разходи като използват анаеробна пречиствателна станция Biomar®.

Продължи четенето

Модулно пречистване на технологична вода в Ибрахим Файберс Лимитид в Пакистан

Необходимата технологична вода за производствените мощности и електроцентралите се доставя чрез технология на ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Икономия на вода: пълно рециклиране на водата за производител на козметика

Глобална корпорация рециклира 90% от отпадъчните води в своята бразилска производствена площадка за козметика и ги използва повторно в производствените си процеси.

Продължи четенето

Икономически изгодно пречистване на отпадъчни води в оптичната индустрия

Фирма ЦАЙС Спорт Оптикс значително намалява разходите за заустване на третираните води в своя завод във Вецлар, като използва компактна флотационна инсталация Lugan® 20 000 от ЕнвироХеми.

Продължи четенето

Рециклиране на глазури от изплакващи концентрати за Вилерой & Бох

Благодарение на инсталация за микрофилтрация Envopur® от ЕнвироХеми, инсталирана в завода в Метлах, фирма Вилерой & Бох е в състояние да третира и рециклира глазури от промивните водата за изплакване.

Продължи четенето

Пречистването и рециклирането на отпадъчни води се изплаща за фирма CWS-boco

Енергийно ефективно и устойчиво пречистване на отпадъчни води и рециклиране на вода за пране CWS-boco в обекта в Солинген, Германия

Продължи четенето

Инсталацията за рециклиране на вода Envochem® намалява консумацията на вода с 95%

Фирма Галваме избира рециклирането на водата

Продължи четенето

Свържете се с нас

Контакти

Общи контакти

Общи контакти

+49 6154 6998 100